STRATEGISK ANALYTICS

Strategi Analytics kombinerar erfarenhet av affärsplanering, avancerade analysverktyg och slutanvändarforskning för att ge insikter till våra teknologiklientföretag.