Vi har byggt Resturants nya hemsida http://www.prikrestaurant.se/ för att hjälpa dem att bli digitalt synliga online. Vi har också främjat dem digitalt med full täckning och online-närvaro genom marknadsföring av sociala medier och samtidigt gör dem synliga och sökbara på alla digitala plattformar, t.ex. facebook, instagram och så vidare. Restaurangen har nu en ökad kundbas inom kort tid (två månader) och intäkterna har snabbt ökat med 50%.

DETALJINFORMATION
Kund: Prik Resturant
Datum: June, 2018
Arbete: Design, Digital Marketing, Facebook ADs, Google Adwords